Gwirfoddoli / Volunteering

Mae Te a Cofi yn ganolfan hyfforddiant anffurfiol sydd yn galluogi pobl ifanc i ennill sgiliau yn y maes arlwyo. Mae modd i bobl ifanc wirfoddoli a drwy hyn ennill cymwysterau yn y meysydd canlynol:

• Hylendid Bwyd Sylfaenol
• Iechyd a Diogelwch
• Cymorth Cyntaf
• Sgiliau Cyfathrebu
• Gwasanaeth Cwsmer

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli.

Te a Cofi is an informal training centre that allows young people to gain skills in the catering industry. Young people are able to volunteer and through this gain some qualifications in the following areas:

• Basic Food Hygiene
• Health and Safety
• First Aid
• Communication skills
• Customer Service

Contact us for more information or if you are interested in volunteering.