Fan Sgram / Food Van

fanfwyyydMae Fan Sgram yn mynd o amgylch busnesau a mannau gwaith lleol yn darparu bwyd a diod. Os hoffech chi gael y fan yn eich gweithle chi, ei hurio allan am ddigwyddiad neu i ofyn cwestiwn: cysylltwch â ni!

The Fan Sgram food van goes around local businesses  and workplaces providing food and drink. If you would like to see our van in your workplace, to hire for an event or to ask a question: contact us!