Bwffe / Buffet

Rydym yn darparu bwffes i unrhyw achlysur! O bartïon plant i gyfarfodydd neu hyd yn oed i grŵp ffrindiau yn dod at ei gilydd yn y tŷ.

Mae gennym becynnau gwahanol i ddewis o – neu os nad oes un yn ymateb i’ch anghenion gall teilwra pecyn yn arbennig i chi – cysylltwch â ni i drafod ymhellach!

We provide buffets for any occasion! From children’s parties to meetings or even a get together among friends at home.

We have different packages to choose from – if none of these packages suit you needs we can tailor a package specially for you – contact us to discuss further!

Pecynnau / Packages

Ffurflen Archebu / Order Form