Social Saturday – Hydref 15 / October 15th

Mae Hydref 15fed yn Ddydd Sadwrn Cymdeithasol – y diwrnod cenedlaethol i ddathlu a phrynu gan fentrau cymdeithasol. Mae dros 70,000 o fentrau cymdeithasol ledled y DU a sefydlwyd er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r heriau cymdeithasol ac amgylcheddol mwyaf yr ydym yn eu hwynebu. Pwrpas Dydd Sadwrn Cymdeithasol yw tynnu sylw at eu gwaith anhygoel. Mae Te a Cofi yn Lleoliad Menter Cymdeithasol, sy’n golygu ein bod yn cael ein cydnabod yn swyddogol fel lleoliad pwysig o weithgarwch menter gymdeithasol.  Eleni, byddwn yn cefnogi Dydd Sadwrn Cymdeithasol drwy gynnig 10% i ffwrdd, bwyd ffair: candi floss a popcorn a hefyd gweithgaredd creadigol ynghyd a hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o mentrau gymdeithasol yn ystod yr wythnos. Trefnir y diwrnod gan Social Enterprise UK, y corff cenedlaethol ar gyfer y sector, ac fe’i cefnogir gan yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. Mae cwsmeriaid hefyd yn cael eu hannog i ymweld â ‘marketplace’ mentrau cymdeithasol ar wefan Social Saturday sy’n cynnwys ystod o gynnyrch o siocled a dillad babis i sebon a phêl-droed. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.socialsaturday.org.uk

October 15th is Social Saturday – the nationwide day to celebrate and buy from social enterprises. There are 70,000 social enterprises in the UK which trade to tackle some of the biggest social and environmental issues we face. Social Saturday is all about shining a spotlight on their amazing work. Te a Cofi is a Social Enterprise Place, which means that we’re officially recognised as a hotspot of social enterprise activity. This year we’re going to be supporting Social Saturday by offering 10% off, fun fair food: popcorn and candy floss and a creative workshop along with raising awareness of social enterprises during the week. The day is being organised by Social Enterprise UK, the national body for the sector, and supported by the Department for Culture, Media and Sports. Consumers are also being encouraged to visit the social enterprise marketplace on the Social Saturday website which features a range of products from chocolate and baby grows to soap and footballs. For more details, visit www.socialsaturday.org.uk

poster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s