Llongyfarchiadau! Congratulations!

LlongyfarchiaNicola 100 200 gisdadau mawr iawn i un o’n gwirfoddolwyr, Nicola sydd wedi cael swydd yng Nghastell Caernarfon ac wedi cael ei derbyn i fynd ar gwrs coleg arlwyo ym mis Medi! Cychwynnodd Nicola gwirfoddoli yng Nghaffi Te a Cofi ym mis Tachwedd ac rydym wedi gweld sgiliau Nicola yn cynyddu bob dydd! Gwelodd Nicola ei bod yn mwynhau gwirfoddoli yn y maes arlwyo felly wedi edrych mewn i fynd i goleg ac wedi llwyddo! Da iawn ti Nicola, a pob lwc!

Huge congratulations to one of our volunteers, Nicola who has just landed herself a job in Caernarfon Castle and has been accepted on a catering college course in September! Nicola started volunteering in Te a Cofi in November and we have seen Nicola’s skills increasing by the day! Nicola enjoyed volunteering in the catering field therefor looked in to going to college ac succeeded! Well done Nicola and good luck!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s