Te a cofi

Croeso i Te a Cofi. Rydym ni’n gaffi sydd ar agor i’r cyhoedd ac yr un pryd yn hyfforddi pobl ifanc yn y maes arlwyo. Rydym hefyd yn darparu bwffes i unrhyw achlysur! Dewch draw rhwng 9.30yb a 4yh.

Welcome to Te a Cofi. We are a cafe that is open to the public and at the same time we train young people in the catering field. We also provide buffets for any occasion! Come over between 9.30am and 4pm.