Te a cofi

Croeso i Te a Cofi – rydym yn gaffi sydd ar agor ir cyhoedd ac ar yr un pryd yn hyfforddi pobl ifanc yn y maes arlwyo. Rydym hefyd yn darparu bwffe’s i unrhyw achlysur! Dewch draw rhwng 9.30yb a 4yh.

Welcome to Te a Cofi – we are a cafe that is open to the public and at the same time we train young people in the catering field. We also provide buffet’s for any occassion! COme over between 9.30am and 4pm.